27 May 2022(FRI)
   

Photo Album > Lai Yiu Neighbourhood Elderly Centre (Cho Yiu Club House)